Változnak a műszaki vizsga szabályai

A műszaki vizsgabiztos nem vizsgáztathatja sem a saját, sem pedig a hozzátartozója járművet. Aki május 20-tól használt autót hoz be az országba, annak be kell mutatnia az eredeti országban kiállított “Műszaki vizsgálati bizonyítványt” – egyebek mellett ezt tartalmazza a nemzeti fejlesztési miniszter most megjelent rendelete.

A Magyar Közlönyben megjelent jogszabály szigorítja a műszaki vizsgabiztosokra vonatkozó előírásokat. Így például a műszaki vizsgálatok során a vizsgabiztosnak minden esetben vizsgálnia és biztosítania kell összeférhetetlenség-mentességét, vagyis nem vehet részt olyan jármű vizsgálatában, amely saját vagy hozzátartozója tulajdonában vagy üzemeltetésében van – derül ki a rendeletből.

Autósok, figyelem! Nem várt fizetnivaló jöhet a műszaki miatt

Szintén új szabály, hogy a biztos díjazása nem kapcsolódhat az adott műszaki vizsgálat eredményéhez.

A “Műszaki vizsgálati bizonyítvány” adatait elektronikus úton továbbítani kell a közlekedésért felelős miniszter részére. Ezeket az adatokat legalább három évig meg kell őrizni. Egy másik szabály arra enged következtetni, hogy az EGT tagállamokban kiállított “Műszaki vizsgálati bizonyítványok” kompatibilisek egymással.

A rendelet melléklete rangsorolja a műszaki vizsga során észlelt hibákat. Így kisebb hiba: a jármű biztonságát vagy a környezetterhelést jelentősen nem befolyásoló kisebb hiányosságok, valamint az előírásoktól való egyéb kisebb eltérések.

Komoly hiba: a jármű biztonságát vagy a környezetterhelést befolyásoló, illetve a közúti forgalom többi résztvevőjét veszélyeztető jelentős hiányosságok vagy az előírásoktól való egyéb jelentősebb eltérések.

Végül pedig veszélyes hiba: a közúti biztonságra közvetlen és azonnali veszélyt jelentő vagy a környezetterhelést befolyásoló veszélyes hiányosságok, amelyek indokolttá teszik, hogy a tagállam vagy annak illetékes hatóságai megtilthassák a jármű közúti forgalomban való használatát.

Kisebb hiba esetén meg kell adni a műszaki engedélyt, míg veszélyes hiba esetén nem használható tovább a jármű. Marad a közbülső eset, a komoly hiba. Erre két szabály is van a rendeletben. Maga a rendelet szövege úgy szól, hogy ha a jármű az időszakos vizsgálat követelményeinek komoly hiba miatt nem felel meg, a közlekedési hatóság a forgalmi engedély érvényességét legfeljebb két hónappal hosszabbítja meg, és ezt elektronikus úton közli a Nyilvántartóval. A melléklet viszont már ezt tartalmazza: “Komoly hiba hiányosságok esetén úgy kell tekinteni, hogy a jármű nem felelt meg. Ebben az esetben az első vizsgálatot követő 2 hónapon belül ismételt vizsgálatot kell végezni.” Az utóbbi mondat értelmezhető úgy, mint az előző (vagyis 2 hónapra kaphat műszakit a jármű), de úgy is, hogy nem kap műszakit, viszont két hónapon belül vissza kell vinni újabb vizsgálatra.

A rendelet kitér arra is, hogy aki használt autót hoz be külföldről, annak ez év május 20-tól az eladó országában, a műszaki vizsgálatok igazolásáról kiállított “Műszaki vizsgálati bizonyítványt” is be kell mutatnia.

Forrás: napi.hu