Hitelfizetési moratórium részletszabályai

–          A Kormány 62/2020. (III. 24.) Korm. rendelete a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelettel bevezetett hitelfizetési moratórium részletszabályairól, amelyek közül külön kiemelést érdemel, hogy

o   a fizetési moratóriumot kiterjesztésre kerül a munkáltatói kölcsönökre is;

o   a babaváró kölcsön kezességvállalási díja a fizetési moratórium fennállásának időtartama alatt elengedésre kerül;

o   a fizetési moratórium fennállásának időtartama alatt nem számítható fel kamatos kamat;

o   a fizetési moratórium megszűnését követően a felvett hitel eredeti törlesztőrészletének nagysága nem növekedhet (a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét);

o   a fizetési moratórium miatt a fentiek szerint automatikusan módosuló hitelszerződéseket nem kell közjegyzői okiratba foglalni, a korábbi közjegyzői okirat a hitelszerződés módosult tartalmának keretei között érvényes.

–          A Kormány 63/2020. (III. 24.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során az orvostudományi kutatásokkal kapcsolatos intézkedésekről. Eszerint a vírus elleni orvostudományi kutatásban való részvételi szándékukat az állampolgárok telekommunikációs eszközök útján is jelezhetik az illetékesek felé.

–          A Kormány 1121/2020. (III. 24.) Korm. határozata, amelyben a Kormány felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon a magyar állampolgárok testi épségének védelme és válsághelyzetből történő hatékony kimenekítése érdekében szükséges intézkedések megszervezéséről és megtételéről.

–          A Kormány 1122/2020. (III. 24.) Korm. határozata a járvány megfékezésére szolgáló intézkedések végrehajtásához szükséges további költségvetési források biztosításáról (15.240.000.000 Ft összegben). Az így biztosított forrás felhasználása a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs utasítása alapján történik.