Bemutatkozás

Bemutatkozás

Az egyesület neve: Autósszektorhoz Kapcsolódó Bejegyzett Vállalkozások Autónóm Érdekvédelmi Egyesülete

Rövidített neve:  ABAKE

Székhelye: Budapest, XVII. ker. Pesti út 48. II. em. 6.

Nyilvántartási száma: Fővárosi Törvényszék 13485/2009

Egyesületünk 2009. évben alakult Autóbontók és Bontott Autóalkatrész Kereskedők Érdekvédelmi Egyesülete, rövidített formában ABAKE néven. Mint a nevéből is kiderül, az alapítók autóbontással illetve elsősorban használt autóalkatrész kereskedelemmel foglalkozó magánszemélyek és vállalkozások voltak. Az ABAKE megalapítását az indokolta, hogy 2008. és 2009. évben az autóbontással és hulladékkezeléssel kapcsolatos jelentős jogszabályi változások léptek életbe, amelyek nagyon hátrányosan érintették a bontós és használt alkatrész kereskedő szakma túlnyomó részét. A szakma képviselői szükségességét érezték annak, hogy egy új, az eddigiekhez képest aktívabb és szakmailag megalapozottabban működő érdekképviseleti szervezetet hozzanak létre, mivel a jogszabályváltozások, és különösen a Fémtörvény elfogadása gyakorlatilag ellehetetlenítette a regisztrált autóbontók működését, és bizonytalan környezetbe helyezte a használt autó alkatrész kereskedők tevékenységét.

Az ABAKE mindig egyértelműen kinyilvánította, hogy tevékenységével nem jogi és szabályozási kiskapukat akar keresni vagy nyitni, hanem közre kíván működni olyan jogi környezet kialakításában, amely figyelembe veszi az általa képviselt szakma résztvevőinek reális helyzetét és méltányolható üzleti érdekeit. Az ABAKE deklarált célja, hogy tevékenységével a legálisan működő, a jogszabályi rendelkezéseket betartó vállalkozások tevékenységét támogassa, tevékenysége során a szakma érdekeit képviselje és nem célja egyes vállalkozások üzleti tevékenységének támogatása. Az ABAKE tevékenysége során politikai tevékenységet nem végzett, egyetlen politikai erőhöz sem csatlakozott, tevékenysége szigorúan politikamentes, és kizárólag szakmai alapon áll. Ezt a gyakorlatát az elmúlt évek eseményei és eredményei igazolták, mivel az ABAKE elfogadott partnerként tudott együttműködni a más politikai színezetű államigazgatási szervekkel is.

Tevékenysége során az ABAKE jelentős eredményeket tud felmutatni. Az ABAKE kezdeményezésére, az ABAKE által javasolt normaszöveg törvénybe iktatásával megvalósult a Fémtörvény módosítása, és ez az állami ellenőrzés lehetőségének meghagyása mellett lehetőséget biztosított autóbontós szakma részére, hogy a gyakorlatilag megvalósíthatatlan nyilvántartási, adatszolgáltatási anyagraktározási kötelezettségek nélkül tovább működhessen. Ezen túl az ABAKE komoly sikereket ért el a KÖKIR rendszer bevezetése során a szakmára kedvezőbb szabályozás bevezetése, a másodlagos jelölés tervezet bevezetésének elvetése, az új telephely engedélyezési szabályozásnak a már működő vállalkozások érdekeinek figyelembevételét célzó módosítása során. Sikerként értékeljük, hogy az ABAKE képviselői számos alkalommal a nyilvános médiában, televíziós, rádiós interjúkban, és a nyomtatott sajtóban megjelenő írásokban tudta nagyobb nyilvánosság előtt felhívni a figyelmet az ágazat és a szakma égető problémáira.

Sajnos nem minden célunkat tudtuk elérni, voltak és vannak olyan problémák, amelyekben a ráfordított sok munka ellenére sem tudtuk az általunk elvárt eredményt megvalósítani, de ezek a munkák is segítettek abban, hogy az elmúlt évek szakmai teljesítménye alapján az ABAKE az államigazgatás elfogadott partnerévé vált. Ezt bizonyítja, hogy az elmúlt időben az ABAKE több igen sikeres szakmai napot, konferenciát szervezett, amelyen a tagok és az érdeklődők mellett magas szinten képviseltették magukat az ABAKE tevékenységéhez kapcsolódó állami szervek, így a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Nemzetgazdasági Minisztérium, és az Országos Rendőr Főkapitányság. Az ABAKE közös munkacsoportot állított fel a NAV Központi Hivatalával, együttműködési megállapodást kötött az ORFK-val, és bekerült abba a szervezeti körbe, amelynek az érintett állami szervek, így különösen az Földművelésügyi Minisztérium (hulladékkezelés, hasznosítás), az Nemzetgazdasági Minisztérium megküldi az ágazatot érintő jogszabálytervezeteket véleményezésre, és igényünk esetén minden esetben lehetőségünk van az érintett hatóságok magas szintű képviselőivel személyesen is egyeztetni a problémákról.

Az ABAKE hisz abban, hogy eredményes érdekképviseleti tevékenységet csak minél nagyobb támogatottsággal lehet végezni, ezért 2014. novemberében megtartott rendkívüli közgyűlésén döntött arról, hogy kinyitja az egyesületet az autós szektorhoz tartozó minden szakma képviselői és gyakorlói előtt, ezért módosította alapszabályát, és megváltoztatta a nevét is. Erre a lépésre azért volt szükség, mivel elmúlt évek alatt az ABAKE tagjait és az autósszektort érintő problémák is megváltoztak. Bár jelenleg is gondot jelentenek egyes állami, nem mindig végiggondolt és a realitásokat nem teljesen figyelembe vevő intézkedések és jogszabályok, de az autósszakma legfőbb ellenségévé a minden engedély nélkül, semmilyen előírást be nem tartó, és ezért a reális áraknál lényegesen olcsóbb árakat alkalmazó, alapvetően magánszemélyek által végzett illegális gazdasági tevékenység vált. Ez az illegális gazdasági tevékenység, az igazi feketegazdaság már olyan méreteket öltött, ami legális vállalkozások létét fenyegeti, mivel egy szabályosan működő, megfelelő engedélyekkel rendelkező és megfelelő technológiát alkalmazó vállalkozás gyakorlatilag versenyképtelen a fekete vállalkozással szemben. Az ellenőrizetlen minőségű, nem a megfelelő technológiával kibontott használt alkatrészek tömege, és a sufni műhelyek ellenőrizetlen tevékenysége a vevők részére is komoly közlekedésbiztonsági  és vagyoni veszélyt jelent, ezért jelenleg az ABAKE legfőbb célja a feketegazdaság elleni küzdelem, amelynek keretében nem az abban sok esetben csak kényszerből tevékenykedő személyek ellehetetlenítése, hanem elsősorban a legális szférába történő visszavezetése a cél. A feketegazdaság elleni harc nem csak az autóbontók és használt alkatrész kereskedők, hanem az autószektor minden szereplőjének érdeke. Ezért döntött az ABAKE az egyesület „kinyitása” mellett és ezért kezdett erőfeszítéseket tenni más érdekvédelmi és szakmai szervezetekkel történő együttműködés érdekében. Ennek keretében az ABAKE alapító tagként részt vett a Magyar Autós Szakmai Szövetség megalapításában, és részt vesz a tevékenységében is, amely a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségével, az Európai Autószervizek Egyesületével és a Magyar Gépjárműkereskedők Országos Egyesületével együtt az autós ágazat jelentős részét képviseli. Ezen túl az ABAKE együttműködést kezdeményezett és alakított ki olyan szakmai szervezetekkel mint a Hulladékgazdálkodók Országos Szövetsége (HOE),  a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége (KSZGYSZ) és a Magyar Fémkereskedők Szakmai Egyesülete.

Mivel minden érdekvédelmi szervezet súlya, és ennek kapcsán eredményessége is attól függ, hogy milyen támogatottsággal rendelkezik, az érintett szakmák mekkora hányada támogatja tevékenységét, tagjaink közé várunk minden olyan, az autószektorban tevékenykedő vállalkozást vagy személyt, amely/aki egyetért céljainkkal, és hajlandó tenni is valamit azért, hogy a magyarországi autósszektort ne az illegális feketegazdaság uralja, és hogy a legálisan működő vállalkozások