Rendkívüli közgyűlés

Egyesületünk 2017. december 08-én ( péntek ) 09.00 órától tartja rendkívüli közgyűlését, melyre minden tagját tisztelettel meghív.

A közgyűlés helyszíne: Gastland M0 Hotel & Étterem &  Konferenciaközpont,  Szigetszentmiklós,  M0-ás    autóút  19-es  km. Napirendi pontok:

  1. Az Elnökség beszámolója és a Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2017. évi tevékenységéről.
  2. Tájékoztató és egyeztetés a feketegazdaság elleni fellépés új, eddig nem alkalmazott módszeréről.

3.         Egyebek
A közgyűlés határozatképes, amennyiben az Egyesület tagjainak több mint 50 %-a jelen van. Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelennek bizonyul, úgy a jelen meghívóban ismertetett napirendi pontokkal azonos napirendi pontokkal a megismételt közgyűlést változatlan helyszínen, 2017. december 8-án, 10 órára hívjuk össze. A meghívóban szereplő napirendi pontok vonatkozásában a megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, kivéve azon napirendi pontokat ahol jogszabály az összes tag meghatározott többségének egyetértő szavazatát írja elő. A távollévő tag tagsági jogait a közgyűlésen nem gyakorolhatja.

Minden tagunk megjelenésére feltétlenül számítunk!

Elnökség