Évi közgyűlés

Egyesületünk évi rendes közgyűlését 2017. május 12 ( péntek ) 09.00 órától tartja. Helyszín: Gastland M0 Hotel & Étterem &  Konferenciaközpont,  Szigetszentmiklós,  M0-ás    autóút  19-es  km,  a  szigetszentmiklósi lehajtónál.

A közgyűlés napirendi pontjai:

  1. Az Elnökség beszámolója és a Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2016. évi tevékenységéről, vagyoni helyzetéről és gazdálkodásáról, az éves beszámoló és költségvetés elfogadása.
  2. Tájékoztató az akkreditált környezetközpontú irányítási vagy környezetvédelmi vezetési rendszer bevezetése körüli helyzetről, és az ehhez kapcsolódó tennivalókról.

(A napirendi pont tárgyalásán meghívottként részt vesz egy, az auditált vezetési rendszereket készítő, és a működtetést felügyelő cég képviselője.)

  1. Az Elnökség tájékoztatója az Egyesület 2017. évre tervezett tevékenységéről
  2. A Bontópláza.hu bemutatója és tájékoztatója az együttműködés lehetőségeiről

5.         Egyebek
A közgyűlés határozatképes, amennyiben az Egyesület tagjainak több mint 50 %-a jelen van. Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelennek bizonyul, úgy a jelen meghívóban ismertetett napirendi pontokkal azonos napirendi pontokkal a megismételt közgyűlést változatlan helyszínen, 2017. május 12-én, 10 órára hívjuk össze. A meghívóban szereplő napirendi pontok vonatkozásában a megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, kivéve azon napirendi pontokat ahol jogszabály az összes tag meghatározott többségének egyetértő szavazatát írja elő. A távollévő tag tagsági jogait a közgyűlésen nem gyakorolhatja.

 

A hivatalos program végeztével tagjainkat és a meghívottakat vendégül látjuk egy svédasztalos ebédre és egy üdítőre

 

Minden tagunkat megjelenésére feltétlenül számítunk!