Tájékoztató hulladékos adatszolgáltatásokról

Tájékoztatónkban a hulladékos adatszolgáltatásokra ( határidők, kötelezettek köre ) szeretnénk felhívni a figyelmet.

Az adatszolgáltatásra kötelezettek köre két csoportra bonthatók:

  1. Hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel rendelkezők

  • amennyiben veszélyes hulladékot vesznek át ( pl. roncsjármű )   negyedévente a tárgynegyed évet követő 30 napon belül ( azaz: január 30., április 30., július 30., október 30. ) Bevallás elektronikus úrlapjának neve: HIR-NÉ Az adatszolgáltatásban az átvett veszélyes hulladék mennyiségét kell jelenteni.
  • ha nem veszélyes hulladékot vesznek át, és veszélyes vagy nem veszélyes hulladékot kezelnek ( roncsjárművet szárazra fektetnek, nem veszélyes járművet bontanak ) évente, a tárgyévet követő március 01. Bevallás elektronikus úrlapjának neve: HIR-ÉV Az adatszolgáltatásban a tevékenységből származó hulladékok mennyiségét kell jelenteni.
  • veszélyes hulladéknak számító roncsjármű átvevő autóbontó esetén gépjárműves bevallás évente, tárgyévet követő március 01. Bevallás elektronikus űrlapjának neve: HGK-B Az adatszolgáltatásban az átvett gépjárművek adatait ( típus, forgalomba helyezés időpontja ) és a keletkezett hulladékok mennyiségét kell jelenteni.
  • adatszolgáltatásra kötelezett légszennyező pontforrás üzemeltetőnek ( pl. 140 kW-nál nagyobb teljesítményű kazán, fényező műhely ) éves levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás tárgyévet követő március 31. Bevallás elektronikus úrlapjának neve: LM Az adatszolgáltatásban az éves légszennyező kibocsátás mértékét kell jelenteni.
  1. Azok a cégek, amelyeknél évente a jogszabályban meghatározottnál több hulladék keletkezik (tárgyévben képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége veszélyes hulladék esetén 200 kg-ot, nem veszélyes hulladék esetén 2000 kg-ot vagy nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot meghaladja ) éves adatszolgáltatási kötelezettség, tárgyévet követő március 01. Bevallás elektronikus úrlapjának neve: HIR-ÉV

Felhívjuk a figyelmet, hogy tevékenységből keletkező hulladék maximum 1 évig tárolható telephelyen!

 

Az adatszolgáltatásokról az alábbi honlapon lehet bővebben olvasni:

http://web.okir.hu/hu/