Tájékoztatás bürokráciacsökkentési konferenciáról

A Kormány 2016. év első felében konferenciasorozatot indított a vállalati szektorhoz kapcsolódó közigazgatási bürokrácia csökkentésének lehetőségéről. A konferencia sorozat záró eseményére 2016. június 10-én került sor, amelyen az ABAKE elnökségének megbízásából, az ABAKE képviseletében részt vett

Danielisz László elnökségi tag, és dr. Havelda Miklós a felügyelő bizottság elnöke. Az eseményen megjelent dr. György István kormánymegbízott, dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár, dr. Szeleczki Zita adó- és vámszakmai hatósági és felügyeleti ügyekért felelős helyettes államtitkár, Demján Sándor a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnöke, Marjay Gyula Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Budapesti és Pest Megyei Regionális Szervezetének elnöke, valamint más kormányzati tisztviselők, több érdekvédelmi szervezet képviselője – ideértve az ABAKE képviselőit is – és számos vállalkozó. A konferencia első felében a kormányzati vezetők előadást tartottak a bürokráciacsökkentés érdekében bevezetett illetve a jövőben bevezetendő intézkedésekről, majd a konferencia második felében, és számunkra ez volt az érdekesebb, kerekasztal beszélgetésre került sor a jelenlévő vállalkozók, érdekképviseleti képviselők és állami vezetők között, ahol a gazdasági élet szereplői közvetlenül elmondhatták az állami bürokráciával kapcsolatos problémáikat a jelenlévő állami vezetőknek. A kerekasztal beszélgetés plenáris részét követően vállalkozástípusok és problémakörök szerint kialakított munkacsoportokban folytatódott a konferencia. A konferencia során az ABAKE képviselői elsősorban a feketegazdaság terjedésének növekedésével, és a feketegazdaság elleni nem kellően hatékony állami fellépés problémájával kapcsolatos kérdésekre hívták fel a figyelmet, összevonva az autósszektorban tevékenykedő vállalkozások engedélyeztetésével és működésével kapcsolatos túlzott bürokráciával, és kiemelkedően magas – elsősorban környezetvédelmi- engedélyeztetési költségekkel kapcsolatos problémákkal. A munkacsoportban részt vevő állami hivatalnokok a jelenlévők által felvetett problémákat rögzítették, annak érdekében, hogy a további, bürokrácia csökkentésre irányuló eljárásban ezeket az információkat is figyelembe vehessék.

A jelenlévő állami hivatalnokok kérték a jelenlevőket, hogy amennyiben a bürokrácia csökkentéssel kapcsolatosan problémát akarnak felvetni, vagy javaslatot kívánnak tenni, akár ők, akár az általuk képviselt vállalkozások, ezt tegyék meg.  Az ABAKE azt vállalta, hogy a korábbi, különböző hatóságoknak megküldött problémafelvetéseit összefoglalva megküldi erre az e-mailcímre is. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy az ABAKE felhagyna az eddig elkezdett illetve a jövőben tervezett közvetlen hatósági egyeztetéseivel és érdekérvényesítési tevékenységével, az továbbra is folytatódik az eddigi gyakorlat szerint.

Kérjük tagjainkat, hogy ha van probléma felvetésük, javaslatuk, azt az elnokseg@abake.hu címre küldjék el, s egyesületünk a beérkező leveleket összesítve továbbítja a hivatalok felé.