MEGHÍVÓ

Tisztelt Egyesületi Tagunk!

Tájékoztatjuk, hogy az Autósszektorhoz Kapcsolódó Bejegyzett Vállalkozások  Autonóm Érdekvédelmi Egyesülete(székhely 1171 Budapest, Pesti út 48. II/6.) 2018. május 31. napján, csütörtökön de. 9.00 órakor tartja évi rendes közgyűlését, amelyre ezennel tisztelettel meghívjuk.

Helyszín:Gastland M0 Hotel & Étterem & Konferenciaközpont,  Szigetszentmiklós,  M0-ás    autóút  19-es km,  a  szigetszentmiklósi lehajtónál

A közgyűlés napirendje:

 

  1. Az Elnökség beszámolója és a Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2017. évi tevékenységéről, vagyoni helyzetéről és gazdálkodásáról, az éves beszámoló és költségvetés elfogadása.
  2. Az Elnökség tájékoztatója az Egyesület 2018. évre tervezett tevékenységéről
  3. Új elnökségi tag választása
  4. Tájékoztató a GDPR bevezetéséről és a tagvállalkozások ezzel kapcsolatos feladatairól
  5. Az egyesület reklámozása, megismertetése, tagok toborzása
  6. Tájékoztató az ABAKE nyárra tervezett kötetlen találkozójáról
  7. Egyebek

A közgyűlés határozatképes, amennyiben az Egyesület tagjainak több mint 50 %-a jelen van. Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelennek bizonyul, úgy a jelen meghívóban ismertetett napirendi pontokkal azonos napirendi pontokkal a megismételt közgyűlést változatlan helyszínen, 2018. május 31-én, 10 órára hívjuk össze. A meghívóban szereplő napirendi pontok vonatkozásában a megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, kivéve azon napirendi pontokat ahol jogszabály az összes tag meghatározott többségének egyetértő szavazatát írja elő. A távollévő tag tagsági jogait a közgyűlésen nem gyakorolhatja.

A hivatalos program végeztével tagjainkat és a meghívottakat vendégül látjuk egy svédasztalos ebédre és egy üdítőre

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Budapest, 2018. május 15.

Üdvözlettel:

Autósszektorhoz Kapcsolódó Bejegyzett Vállalkozások  Autonóm Érdekvédelmi Egyesülete

Elnöksége

Gaál Árpád elnökségi tag.