ISO tájékoztatás

Mint azt tavaly decemberi tájékoztatónkban is jeleztük, a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet megjelent módosításának az akkreditált környezetvédelmi irányítási rendszer (KIR) alkatrész orientált autóbontók esetében történő bevezetésére vonatkozó szabályozása nem határozza meg egyértelműen, milyen esetben mentesülnek az alkatrész orientált bontók a bevezetés kötelezettsége alól. Mivel korábbi tapasztalataink azt mutatják, hogy még ennél egyértelműbb jogszabályszöveg esetében is jelentősen eltér egymástól az egyes hatóságok és állami szervek jogértelmezése, ahogy ezt korábban ígértük is, jogalkotói állásfoglalást kértünk a jogszabály módosításáért felelős Földművelésügyi Minisztériumtól.

Az állásfoglalást megkaptuk, de, őszintén szólva, sokkal nem jutottunk előbbre. (Az állásfoglalást mellékeljük) A minisztériumi állásfoglalás, bár inkább tájékoztatónak kellene nevezni, mert egyértelmű állásfoglalást nem tartalmaz, gyakorlatilag elutasította a jogszabályszöveg minisztériumi értelmezésével kapcsolatos kérést, és a vállalkozásra telepíti annak eldöntését és az azzal járó felelősséget, hogy az adott autóbontó vállalkozás esetében a gazdasági helyzet kötelezővé teszi-e a KIR bevezetését vagy van lehetőség az elhalasztásra. A nem egységes hatósági jogértelmezéssel kapcsolatos felvetésre azt a választ kaptuk, hogy minden hatóság, mint jogalkalmazó maga dönt, arról, hogy az ellenőrzés során elfogadja-e a bontó álláspontját arról, hogy részére gazdaságilag nem megvalósítható a KIR bevezetése, vagy más álláspontra helyezkedik, esetleg bevon más hatóságokat is a vita eldöntésére.

Ebben a helyzetben nehéz olyan tanácsot adni a tisztelt Tagtársaknak, amely minden vizsgálat esetén megállja a helyét. Ezért, kérjük, hogy az alább leírt álláspontunkat az ABAKE jogi szakértői álláspontjának tekintsék, amely egy értelmezési lehetőség, de egyáltalán nem biztos, hogy a hatósági jogértelmezés ennek meg fog felelni.

Mi az, amit biztosan állíthatunk: A korábbi egyértelmű kötelezettség felpuhult, és a kapott levél is azt tartalmazza, hogy a korábbi egyértelmű kötelezés azért került megváltoztatásra, hogy a nehéz helyzetben lévő alkatrész orientált bontók a KIR kötelező bevezetésével ne kerüljenek még nehezebb helyzetbe. A levél azt is deklarálja, hogy a bevezetni kívánt EU irányelv a KIR rendszer bevezetésével kapcsolatban csak ösztönző előírást tartalmaz.

A mi értelmezésünk szerint akkor nem valósítható meg gazdaságilag a KIR bevezetése az autóbontó esetében, ha a vállalkozás eleve veszteséges, illetve a KIR bevezetésének és/vagy további fenntartásának költségei a vállalkozás eredményességét a TAO szerint elvárt nyereség alá viszi, vagy  veszteségessé teszi. Ilyen esetben, véleményünk szerint, sikeresen védhető az az álláspont, hogy a KIR bevezetés gazdaságilag nem valósítható meg. Fokozott óvatosságot ajánlunk azoknak a bontóknak, amelyek bár nullszaldósak, vagy kicsit veszteségesek, de nagy az árbevételük. Ilyen esetben azt is vizsgálni kell, hogy a KIR bevezetésének költsége hogy aránylik a többi költség nagyságrendjéhez. Ha a KIR költség a teljes költségnek csak egy kis részét teszi ki, az lehetőséget adhat a hatóságnak az eltérő értelmezésre. Ami a bevezetés időpontját illeti, nem értünk egyet azzal a minisztériumi állásponttal, hogy egy 2017. január 1. napján hatályba lépő szabály alapján már 2017. január napján kell rendelkezni KIR-rel azoknak akiknek ez kötelező vagy ahol bevezetésnek nincs gazdasági akadálya. Ami véleményünk szerint azoknál a bontóknál, ahol a gazdasági helyzet (szerencséjükre) olyan, hogy gazdaságilag nem megvalósítható indokkal nem halasztható a KIR bevezetésre, 2017. január 1. után meg kell kezdeni a bevezetés előkészítését. Ezt az eljárást tartalmazza a minisztérium levele is. Felhívjuk figyelmét azoknak a Tagtársaknak, akik abban az irigylésre méltó helyzetben vannak, hogy eredményességük miatt nem tudják elhalasztani a KIR bevezetését, ha eddig nem tették, nekik haladéktalanul meg kell kezdeni a bevezetés előkészítésére irányuló tevékenységet, ellenkező esetben ellenőrzésnél büntetésre számíthatnak.

Kérjük tagtársainkat, tanulmányozzák a csatolt válaszlevelet, és a jelen levelünkben foglaltakat is figyelembe véve, a gazdasági helyzetük alapján minél hamarabb hozzák meg döntést a KIR bevezetésének megkezdéséről, vagy annak elhalasztásáról.