Innovációs és Technológiai Minisztérium

Tisztelt Tagok!

Szíves tájékoztatásul jelezni szeretném, hogy a Kormány tagjainak feladat-
és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet értelmében az újonnan
létrejött Innovációs és Technológiai Minisztérium hatáskörébe került a volt
Földművelésügyi Minisztérium gyakorlatilag minden hulladékgazdálkodással
kapcsolatos hatásköre, ideértve a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos
hatásköröket is.
Az innovációért és technológiáért felelős miniszter feladat- és hatásköre
116. § Az innovációért és technológiáért felelős miniszter (.) a Kormány (.)
2. állami infrastruktúra-beruházásokért, (.) 6. energiapolitikáért, 7.
európai uniós források felhasználásáért (.) 12. hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért, 13.
hulladékgazdálkodásért (.) felelős tagja.
127. § (1) A miniszter a hulladékgazdálkodásért való felelőssége keretében
a) előkészíti a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokat, b)
előkészíti a fenntartható fejlődésre és a fenntartható fejlesztésekre
vonatkozó stratégiákat és összehangolja azok végrehajtását. (2) A  miniszter
a  hulladékgazdálkodásért való felelőssége keretében előkészíti a
termékdíjszabályozásra vonatkozó jogszabályokat, és felel a
termékdíjköteles termékekből képződött hulladékok hulladékkezelési
rendszerében valamennyi feladat ellátásáért, a  termékdíjköteles termékekkel
kapcsolatos hulladékgazdálkodás fejlesztéséért, továbbá a
szemléletformálásért. (3) A miniszter a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért való felelőssége
keretében előkészíti a  díjmegállapításra vonatkozó jogszabályokat, és
gondoskodik a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fenntartható
működtetéséhez szükséges pénzügyi feltételek megteremtéséről. (4) A
miniszter a  hulladékgazdálkodásért való felelőssége keretében előkészíti a
hulladékgazdálkodási közszolgáltató közszolgáltatási tevékenységére,
valamint az  állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására vonatkozó
jogszabályokat. (5) A  miniszter a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és
szolgáltatási díj megállapításáért, valamint a  hulladékgazdálkodásért való
felelőssége keretében részt vesz a  hulladékgazdálkodás közszolgáltatás
területén a  települési önkormányzatok, a  fogyasztók, a  közszolgáltatók és
a  hulladékgazdálkodási szakterület érdekvédelmi szerveivel való szakmai
kapcsolattartásban.

A Palkovics László vezette minisztériumban államtitkári szinten a
fenntarthatóság Weingartner Balázshoz tartozik majd, aki korábban a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelőt vezette.