A GDPR-ról általában;bevezetés az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Tájékoztatóhoz

Tisztelt  Elnökség, Kedves Kollégák!

Danielisz Lészló  kezdeményezésére összeállítottam, s mellékelem azokat az anyagokat, amelyeket  a GDPR-ról való tájékoztatás jegyében javasolok megküldeni Tagjainknak.

– Az iratcsomag fő anyaga az   „A GDPR-ról általában;bevezetés az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Tájékoztatóhoz” c.  tájékoztató anyag, amelynek 3-4. oldalán ajánlásokat is teszek  arra, hogy legalább milyen dokumentumokkal kell rendelkezniük  tagjainknak , illetve milyen dokumentumok elkészítéséről kell gondoskodniuk  annak érdekében, hogy az esetleges adatvédelmi  hatósági ellenőrzést „átvészeljék”.

– Mellékelem továbbá a GDPR magyar szövegét, valamint az új,  immáron a GDPR-ral összhangba hozott, egyébként  jelentősen   megkésve  megszületett,  a szakmai várakozásokat ugyanakkor  arcul csapó, s a helyzetet tovább bonyolító, az alkalmazandó szabályok terén – megítélésem szerint –  káoszt teremtő  Infotv. szövegét (amelyeket  célszerű  a „vállalati könyvespolcaikon” elhelyezni!). Ez utóbbi kapcsán megjegyezve: a GDPR és az Infotv. egymáshoz fűződő, a GDPR alkalmazását „zavaró”, az Infotv. 2. §-ának rendelkezéseiből eredő,  s a tömeges jogsértéseket előrevetítő anomáliákról  az „A GDPR-ról általában;bevezetés az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Tájékoztatóhoz” c.   anyagban írok;   amiként  arról is, miként  kell/lehet a vonatkozó rendelkezéseket az adatvédelmi jogviszonyok mindennapi gyakorlatában érvényesíteni!

– Mellékelem az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Tájékoztató c. dokumentumot is, amely az adatkezelésnek a GDPR-ből eredő, a magyar szabályozásban is érvényesíteni köteles  legalapvetőbb adatvédelmi  olyan tételeit veszi számba – „tankönyvszerűen” -, amelyeknek  valamennyi vállalkozás adatkezelését generális jelleggel kell áthatnia.

A tájékoztatásul  mellékelt  Adatvédelmi és Adatbiztonsági Tájékoztató  ugyanakkor  – s ez fontos megjegyzés! – nem helyettesíti az adott vállalkozásnak a konkrét tevékenységével összefüggésben végzett adatkezeléseit bemutató dokumentumot (amelyet a Tájékoztató szövegében  anyagban Adatvédelmi Szabályzat című anyagként aposztrofáltunk!), s a   vállalkozót abbéli kötelezettsége alól sem menti fel, hogy ti. –  a GDPR követelményét teljesítve – naprakészen(!)  vezesse az adatkezelői, illetve adatfeldolgozói nyilvántartást!  (Valójában az adatkezelői, illetve adatfeldolgozói nyilvántartás az adatkezelés módszertani szabályaira koncentráló   excel táblázatba szorított  változata, kivonata!  Az adatvédelmi/adatfeldolgozói  nyilvántartás  naprakész vezetése  elmaradhatatlan feladat!).

Letölthető dokumentumok: 

GDPR ( magyar szöveg)

Az új Infotv. (a GDPR-ral összhanban!)

ADATVÉDELMI és ADATBIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ (részl.)2, ABAKE – Dr. Borai

Tájékozt. a GDPR-ról, bevezetés az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Tájékoztatóhoz (ABAKE, Dr. Borai)